INSOLAD is de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten; advocaten die zich bezig houden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering. INSOLAD zorgt voor up-to-date kennis van haar leden over de insolventiepraktijk en houdt zich actief bezig met informatie over en totstandkoming van wet- en regelgeving op dit vakgebied. Voor meer informatie over INSOLAD, zie Over INSOLAD. Bent u insolventierecht advocaat en wilt u lid worden? Kijk hier hoe.
 

 
Top