ToetsingsverzoekHeeft u redenen om te twijfelen over de juistheid van handelen van een lid van INSOLAD in zijn of haar hoedanigheid van curator of bewindvoerder? Wanneer een verzoekschrift tot toetsing wordt ingediend over gedragingen van een (aspirant)lid van INSOLAD, toetst de Toetsingscommissie deze gedragingen zoals in het reglement omschreven.
 
De Toetsingscommissie is opgericht tijdens de algemene ledenvergadering van INSOLAD op 14 mei 2009, uitsluitend gedragingen van (aspirant)leden vanaf 1 september 2009 kunnen getoetst worden.
 
Verzoekschrift tot toetsing indienen
U kunt een toetsingsverzoek indienen door middel van het Verzoekschrift tot toetsing dat u hieronder kunt downloaden. Het formulier is beschikbaar als Word document en als pdf-bestand:

Griffierecht
Bij het indienen van een verzoekschrift tot toetsing bent u een griffierecht van € 25 verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een griffienota. Na ontvangst van de betaling van dit bedrag neemt de Toetsingscommissie het verzoek in behandeling.
 
Het toetsingsverzoek stuurt u aan de secretaris van de Toetsingscommissie:
mr F.B. Bosvelt, Postbus 354, 3500 AJ Utrecht.
 
Download hier het Toetsingsregelement

Uitspraken Toetsingscommissie INSOLAD
 
Top