(aspirant) Lidmaatschap


Aspirant-lid

De toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap van INSOLAD zijn:

  • u staat na uw voltooide stage langer dan twee jaren als advocaat ingeschreven;
  • u besteedde gemiddeld gedurende de twee jaren voorafgaand aan uw aanvraag ten minste 250 voor vergoeding in aanmerking komende uren per jaar aan het insolventierecht;
  • u heeft u aantoonbaar bekwaamd of bent bezig u te bekwamen in de praktijk van het insolventierecht. Daaronder wordt verstaan dat u bij voortzetting en ontwikkeling van uw praktijk op het gebied van het insolventierecht op termijn aan de eisen van het lidmaatschap kunt voldoen;
  • drie INSOLAD-leden, niet zijnde kantoorgenoten, treden op als referent voor u.

Aspirant-leden moeten binnen drie jaren na de aanvang van hun aspirant-lidmaatschap de INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding gevolgd hebben en binnen vijf jaren voldoen aan alle vereisten voor het volwaardig lidmaatschap en daartoe een aanvraag hebben ingediend.

Volwaardig lid

De voorwaarden voor het volwaardig lidmaatschap van INSOLAD zijn:

  • u staat ten minste zeven jaren ingeschreven als advocaat;
  • u besteedde gedurende de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag gemiddeld ten minste 400 voor vergoeding in aanmerking komende uren per jaar aan insolventierecht;
  • u heeft deskundigheid op dat rechtsgebied door opleiding en ervaring;
  • drie INSOLAD-leden, niet zijnde kantoorgenoten, treden op als referent voor u.

Opleiding
De door het bestuur daartoe goedgekeurde cursus die elk lid ten minste moet hebben doorlopen, is de INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding. Het afsluitend examen van deze opleiding vormt ook het toelatingsexamen voor het lidmaatschap. Dit examen moet maximaal drie jaren voor de aanvraag zijn afgelegd. 

Lidmaatschapsvereisten INSOLAD

Om (aspirant-)lid van INSOLAD te blijven moeten leden gemiddeld ten minste 400 (aspirant-leden 250) voor vergoeding in aanmerking komende uren per jaar als advocaat aan insolventierecht besteden. Bovendien moeten zij tijdens hun (aspirant-)lidmaatschap de door het bestuur daartoe aangewezen cursussen met goed gevolg doorlopen. De INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht van de Radboud Universiteit en binnen vier jaar de Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten van de Erasmus Universiteit. Iedere twee jaar volgen alle leden de Grotius Vervolgopleiding, behalve als die samenvalt met de opleiding Financiële Economie. 
Jaarlijks volgt ieder (aspirant) lid minstens twee door de vereniging georganiseerde workshops en/of congressen. 

Contributie INSOLAD

De contributie bedraagt € 350 voor een jaar. Bij ingang van het (aspirant)lidmaatschap na 1 juli bedraagt de contributie voor dat jaar € 175. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.
 
De contributie is inclusief de INSOLAD Jaarbundel/TvI-Special en een abonnement op het Tijdschrift voor Insolventierecht, waarin opgenomen de INSOLAD Nieuwsbrief. 

Het ingevulde formulier sturen aan:
Secretariaat INSOLAD
E-mail: secretariaat@insolad.nl

 
Top