Nieuws

 

Filter


Jaar8 januari 2024

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2024

In afstemming met het INSOLAD bestuur stelde Recofa inmiddels het basisuurtarief curatoren en bewindvoerders per 1 januari 2024 vast. Lees meer

3 januari 2023

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2023

Van Recofa kregen wij het bericht dat het basisuurtarief curatoren en bewindvoerders per 1 januari 2023 geïndexeerd zal worden met 5%. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen Lees meer

28 februari 2022

Consultatiebrief Consultatiedocument insolventierecht

Het bestuur van INSOLAD heeft met een aantal leden namens INSOLAD gereageerd op het Consultatiedocument insolventierecht van het van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

24 januari 2022

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2022

Het basisuurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 229,60. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), Lees meer

21 juli 2021

Consultatiebrief Novelle WCO I

INSOLAD heeft gereageerd op de consultatie van Novelle WCO I van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

14 juli 2021

Consultatiebrief Voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

INSOLAD heeft gereageerd op de consultatie van het Voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

4 juli 2021

Consultatiebrief Algemene Leidraad Wwft

INSOLAD heeft gereageerd op de consultatie van de Algemene Leidraad Wwft van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

3 mei 2021

Consultatiebrief implementatiewet Europese Richtlijn Herstructurering en Insolventie

INSOLAD heeft gereageerd op de consultatie van de implementatiewet Europese Richtlijn Herstructurering en Insolventie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

1 februari 2021

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2021

Het basisuurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 226,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), Lees meer

1 februari 2021

Consultatiebrief Wet Wijziging Wsnp

Het bestuur van INSOLAD heeft een brief geschreven in reactie op de consultatie Wet Wijziging Wsnp. Lees meer

31 juli 2020

Consultatiebrief CIR

Een aantal leden van INSOLAD heeft namens INSOLAD gereageerd op de consultatie van het Besluit CIR Lees meer

10 juli 2020

Consultatiebrief Wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming

Een aantal leden van INSOLAD heeft namens INSOLAD gereageerd op de consultatie van het Wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer

6 juli 2020

Wet homologie onderhands akkoord (WHOA)

In het kort
Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De WHOA is een regeling op basis waarvan een schuldenaar buiten surseance en faillissement een akkoord kan sluiten met zijn schuldeisers en aandeelhouders. Het is daarbij mogelijk om het akkoord aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders op te leggen. Ook preferente en zekerheidsgerechtigde schuldeisers, werknemers uitgezonderd, kunnen bij het akkoord worden betrokken. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de rechtbank het akkoord goedkeuren. Lees meer

11 juni 2020

Consultatiebrief Wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

Op 4 juni jl. heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het voorontwerp Tijdelijke Betalingsuistelwet 2020 in consultatie gebracht. Lees meer

28 mei 2020

De WHOA aangenomen door Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Tweede Kamer. Lees meer

16 maart 2020

De WHOA: van acuut belang in de Corona-crisis

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid,

De langdurige, diepe crisis die de economie in de jaren 2008-2013 in haar greep hield heeft ook een paar positieve dingen opgeleverd. Eén van die dingen is het inzicht dat er systeemaanpassingen nodig zijn om levensvatbare bedrijven te laten overleven in economisch zware tijden. We zouden dat inzicht nu moeten toepassen. Het Corona-virus houdt immers de wereld gekluisterd en ondernemend Nederland wordt snoeihard getroffen. Lees meer

1 januari 2020

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2020

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 219,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

6 november 2019

Advocaat en curator Schol beschoten

De Vereniging van Insolventierecht Advocaten INSOLAD heeft met afschuw kennis genomen van het feit dat haar lid Philippe Schol te Enschede is beschoten. De heer Schol is een ervaren advocaat en curator en houdt zich onder meer bezig met de behandeling van fraude-faillissementen. Lees meer

1 januari 2019

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2019

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 219,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2018

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2018

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 212,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

28 november 2017

Consultatiebrief Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Een groep leden van INSOLAD heeft intensief overlegd over verbeteringen en aanvullingen namens INSOLAD in het kader van de consultatie op dit Wetsontwerp. Lees meer

1 januari 2017

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2017

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2017Ā vastgesteld op €Ā 212,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2016

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2016

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2016 vastgesteld op € 203,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2015

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2015

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2015 vastgesteld op € 200,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2014

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2014

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 200,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

 
Top