Nieuws

 

Filter


Jaar1 januari 2017

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2017

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2017Ā vastgesteld op €Ā 212,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2016

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2016

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2016 vastgesteld op € 203,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2015

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2015

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2015 vastgesteld op € 200,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

1 januari 2014

Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2014

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 200,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Lees meer

 
Top