De WHOA: van acuut belang in de Corona-crisis

 

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid,

De langdurige, diepe crisis die de economie in de jaren 2008-2013 in haar greep hield heeft ook een paar positieve dingen opgeleverd. Eén van die dingen is het inzicht dat er systeemaanpassingen nodig zijn om levensvatbare bedrijven te laten overleven in economisch zware tijden. We zouden dat inzicht nu moeten toepassen. Het Corona-virus houdt immers de wereld gekluisterd en ondernemend Nederland wordt snoeihard getroffen. De horeca, reisorganisaties, culturele instellingen kampen in feite met 100% omzet-uitval. Ook productiebedrijven die bijvoorbeeld voor hun inkopen afhankelijk zijn van toevoer uit China bevinden zich in grote problemen. Het hoeft geen toelichting dat dit in de meeste gevallen tot voor kort kerngezonde bedrijven betreft. Zij wankelen nu en kunnen, als de crisis lang aanhoudt, ook echt onderuit gaan. Dit zijn dus in de kern levensvatbare bedrijven: als er maar een oplossing wordt gevonden voor de dramatische gevolgen van de tijdelijke problemen zullen zij gewoon kunnen overleven. Eigenlijk is de vraag alleen: Overleven zij de crisis?

Al in 2014 kwam de Europese Unie met voorstellen en sinds enige tijd ligt er een Richtlijn die de Lidstaten dwingt te zorgen voor wetten waardoor bedrijven in moeilijkheden in staat zijn te overleven. De regering heeft de uitdaging van die Europese richtlijn opgepakt en een voorstel bij Uw Kamer ingediend: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Vrijwel alle deskundigen zijn het erover eens dat dit voorstel zo goed is dat het Nederland opeens een voorsprong geeft bij het oplossen van (internationale) herstructureringen. Maar ook het grotere MKB zou enorm geholpen kunnen zijn met de WHOA.

Wij spreken de hoop uit dat alle andere overheidsmaatregelen waaraan gewerkt wordt toereikend zullen zijn, maar mocht het desondanks tot problemen leiden dan is de WHOA voor levensvatbare bedrijven eigenlijk onmisbaar. Het wetgevingsproces heeft echter vertraging opgelopen: de Kamer wil nader overleggen naar aanleiding van enkele interessante, maar ook wel enigszins academische kwesties. De invoering van de wet dreigt daardoor op te schuiven naar begin volgend jaar. De Corona-crisis onderstreept de behoefte aan de WHOA. Invoering op de kortst mogelijke termijn kan ernstige gevolgen voorkomen en tientallen levensvatbare bedrijven door de problemen heen helpen. De tijd dringt, wetgever.

Wij zijn bovendien graag bereid met u mee te denken over nadere maatregelen die genomen zouden kunnen worden, zoals een generaal moratorium op faillissementen anders dan op eigen verzoek, het versterken van de surseance, het opschorten van ipso facto-clausules etc.

Flip Schreurs

Voorzitter van de Vereniging van Insolventie-Advocaten INSOLAD

 
Top