Over INSOLAD


INSOLAD is in 1991 opgericht als specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten en heeft nu ruim 700 leden, aspirant-leden en fellows.
 
De leden zijn ervaren advocaten, die aantoonbaar deskundig zijn op het terrein van het insolventierecht en van wie een belangrijk deel van hun praktijk bestaat uit werkzaamheden in dit vakgebied. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • optreden als curator in faillissementen;
 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling;
 • begeleiden van ondernemingen of personen in financiële moeilijkheden;
 • voeren van procedures over insolventie­rechtelijke vraagstukken;
 • adviseren daarover; of
 • een combinatie van deze werkzaamheden.

Advocaten die nog niet over de vereiste ervaring beschikken en/of het toelatingsexamen nog niet hebben afgelegd, kunnen aspirant-lid worden van INSOLAD. Ook zij moeten een belangrijk deel van hun praktijk aan het insolventierecht besteden.
 
Permanente opleiding en professionalisering
De (aspirant)leden voldoen tijdens hun lidmaatschap aan eisen van permanente opleiding. Hiermee is de handhaving en verdieping van hun deskundigheid gewaarborgd. INSOLAD  organiseert voor haar leden opleidingen en workshops, waarbij zowel actuele ontwikkelingen als meer fundamentele thema's aan de orde komen.
 
Voor constante professionalisering en kwaliteitsverbetering van de functie van curator heeft INSOLAD regels opgesteld die als richtlijn dienen bij de werkzaamheden van de curator: de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren. Daarnaast stimuleert INSOLAD Informele contacten tussen de leden om informatie-uitwisseling en een effectief optreden in zaken te bevorderen.
 
Belangenbehartiging
INSOLAD behartigt de belangen van haar leden door gesprekspartner te zijn van andere belangrijke partijen in de insolventiepraktijk, zoals de wetgever, de rechterlijke macht, financiële instellingen en de belastingdienst. Daarnaast onderhoudt INSOLAD contact met Europese en internationale verenigingen met een vergelijkbare doelstelling. 

Mission Statement INSOLAD

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
 

Bart Louwerier, voorzitter (Breda)
Esther Oppedijk van Veen, secretaris (Amsterdam)
Marlous de Groot, penningmeester (Amsterdam)
Evert Verwey, bestuurslid (Amsterdam)
Bert Jansen, bestuurslid (Apeldoorn)
Bruno Tideman, bestuurslid (Den Haag)
   
   
 Commissies

Commissie van Toezicht

 • Mr S.C.J.J. Kortmann
 • Mr W.A.H. Melissen
 • Prof. Mr F.M.J. Verstijlen

Toetsingscommissie

 • Mr. C.M. Harmsen
 • Mr. J.E.P.A. van Hooff
 • Mr. H.J. Idzenga
 • Mr. B.M. König
 • Mr. C.M. Molhuysen
 • Mr. W.J. Roos-van Toor
 • Mr. A. van der Schee
 • Mr. A.E. de Vos
Secretaris:
 • Mr F.B. Bosvelt
 • Mr drs M.M. Hoving (2e)

Congrescommissie

 • Mr. R.F. Feenstra
 • Mr B.F. Louwerier
 • Mr. E.J. Oppedijk van Veen

Huishoudelijk reglement en Statuten

De vereniging INSOLAD is statutair gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 40482067.

Huidhoudelijk reglement Insolad
Statuten Insolad
 
Top