Consultatiebrief Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

 

Een groep leden van INSOLAD heeft intensief overlegd over verbeteringen en aanvullingen namens INSOLAD in het kader van de consultatie op dit Wetsontwerp. INSOLAD is overwegend positief over het voorstel, zoals blijkt uit de uitgebreide brief die is gestuurd aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is gepubliceerd op de website van de Internetconsultatie.

 
Top