Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2017

 

Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 212,-. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 1997) aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli-publicatie) van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorgaande jaar.

De volledige Richtlijnen vindt u op rechtspraak.nl en in het Vademecum (Wet- en Regelgeving) van de Orde.

 
Top