Basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders 2023

 

Van Recofa kregen wij het bericht dat het basisuurtarief curatoren en bewindvoerders per 1 januari 2023 geïndexeerd zal worden met 5%. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa), na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).

De volledige Richtlijnen vindt u op rechtspraak.nl en in het Vademecum (Wet- en Regelgeving) van de Orde.
 
Top