Recofa richtlijnen

 

Recofa richtlijnen

Recofa is het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling. Meer reglementen, procedures en formulieren met betrekking tot insolventierecht vindt op de website van de Rechtspraak.
 
Top